Ramadan

  • Flaga Maroka

    Najważniejsze święta państwowe i religijne w Maroku

    Maroko jest krajem muzułmańskim, w związku z czym obchodzi się tu szereg świąt religijnych. Popularne są także mussemy, czyli święta ku czci świętych mężów i marabutów (przywódców duchowych).

  • W czasie ramadanu obowiązuje post

    Ramadan – dziewiąty miesiąc kalendarza muzułmańskiego

    Ramadan to dziewiąty miesiąc w kalendarzu muzułmańskim, a zarazem największe święto islamu obchodzone przez jego wyznawców na całym świecie. Jest to upamiętnienie przekazania przez archanioła Gabriela Mahometowi pierwszych wersetów Koranu. Moment ten czci się gorliwymi modłami podczas Nocy Przeznaczenia, czyli Laylat al-Qadr.