Maroko jest krajem muzułmańskim, w związku z czym obchodzi się tu szereg świąt religijnych. Popularne są także mussemy, czyli święta ku czci świętych mężów i marabutów (przywódców duchowych).

Maroko | Kobiety zmierzające do meczetu
Maroko | Kobiety zmierzające do meczetu (by atkinson000)

Święta w Maroku podzielić można na dwie podstawowe grupy: narodowe i religijne. Te drugie są zwykle świętami ruchomymi, według muzułmańskiego kalendarza (księżycowego). Przypadają one zwykle w każdym roku o 11 dni wcześniej niż w poprzednim.

Święta państwowe

11 stycznia – Manifest Niepodległości (Watiqat al Istiqlal), święto obchodzone na cześć uchwalenia manifestu z 11 i 13 stycznia 1944 roku. Manifestacje te były w rzeczywistości usystematyzowaniem i sformalizowaniem tego, co 28 sierpnia 1930 roku wygłosił Berber Dahir. Jest to dzień wolny od pracy i szkoły.

1 maja – prawdopodobnie jedno z niewielu ogólnoświatowych świąt, czyli Święto Pracy. Co roku święto to jest okazją do protestów robotniczych, mających na celu poprawę jakości ich życia.

30 lipca – Święto Tronu (Aid el 3àrch) jest najważniejszym świętem państwowym w Maroku. Początkowo, za panowania Hassana II, obchodzono je 3 marca. Święto tronu wprowadzono w 1934 roku, kiedy naród marokański postanowił przeciwstawić się władzom francuskim. Święto to obchodzi się w całym kraju bardzo hucznie przez dwa, a nawet trzy dni. W tym czasie wszędzie można podziwiać pokazy sztucznych ogni, parady uliczne oraz koncerty.

14 sierpniaDikra Istirjaa Oued Eddahab et Sakia el-Hamra – święto zwrócenia terenów saharyjskich państwu marokańskiemu

20 sierpnia – Święto Rewolucji Króla i Ludu (Thawratou el maliki wa chaāb). Jest to dzień przypominający, że w roku 1953 władze francuskie deportowały sułtana Mohammeda V. Wydarzenia te spowodowały nagły wzrost nacjonalizmu Marokańczyków. Święto obchodzi się hucznie w całym kraju. Nie brak tu pokazów sztucznych ogni i siły militarnej Maroka, a także licznych parad i koncertów. Uczestnicy obchodów święta zaopatrzeni są we flagi i narodowe barwy kraju, chcąc w ten sposób pokazać jedność i wiarę w króla i państwo.

21 sierpnia – Święto Młodzieży (Aid Achabab). Są to obchody urodzin króla Mohammeda VI, który objął tron po śmierci ojca – króla Hassana II – 23 lipca w roku 1999.

6 listopada – Rocznica zielonego marszu (El massira el khadrae). Święto obchodzone od roku 1975, aby uczcić masową demonstrację, która miała na celu poparcie rządu marokańskiego w przejęciu kontroli nad terytorium Sahary Hiszpańskiej, nazywanej obecnie Saharą Zachodnią. Gdy śmiertelnie chory Francisko Franco oddał władzę, a Polisario zaczęli zbrojnie występować na ulicę, Hiszpanie postanowili przeprowadzić referendum w sprawie niepodległości kraju. Ten moment osłabienia wykorzystał król Maroka Hassan II. Marsz składający się z 300 tysięcy cywili przekroczył zieloną granicę Sahary Hiszpańskiej, aby poprzeć działania Hassana II. Hiszpanie mając do wyboru wojnę z Marokiem i oddanie kraju postanowili zrezygnować z panowania w Saharze. Kraj został podzielony na dwie części: północna została włączona w terytorium Maroka, a południowa Mauretanii.

18 listopada – Święto Niepodległości (Aid el istiqlal) obchodzone od roku 1956, kiedy Francja zakończyła swój protektorat nad Marokiem.

Maroko | Dzień Niepodległości obchodzi się w Maroku 18 listopada
Maroko | Dzień Niepodległości obchodzi się w Maroku 18 listopada (by jof)

Święta religijne według kalendarza muzułmańskiego

1 chwal, czyli pierwszego dnia drugiego miesiąca kalendarza muzułmańskiego, to święto młodych (Aid al-Fitr lub Aid el seghir). Jest to oficjalny dzień zakończenia Ramadanu.

10 dhou al hijja, czyli 10 dnia dwunastego miesiąca, to święto upamiętniające ofiarę proroka Abrahama. Po ogłoszeniu zakończenia nowiu, mężczyźni głośno, a kobiety po cichu wygłaszają takbir:

Akbar Allah, Allah akbar, laa illa Allah wa ilaaha akbar Allah, Allah akbar wa al-lillahi Hamd

W tłumaczeniu: "Bóg jest najbardziej wielki, Bóg jest największy, nie ma innego Boga, nad Boga i Bóg jest najbardziej wielki, Bóg jest wielki i najbardziej odpowiada mu tylko cześć”.

Wczesnym rankiem, zgodnie ze słowami Sunny, je się nieparzystą ilość daktyli, następnie myje i ubiera w odświętne stroje i wychodzi na zewnątrz. W meczetach odbywają się modły chwalące Pana oraz zachęcające do jego kultu. Pod koniec wyznaczane jest miejsce składa ofiar. Zabijane są owce, kozy, krowy i wielbłądy. Ofiary są podziękowaniem Allahowi za jego błogosławieństwa, a mięso zostaje podzielone pośród biednych.

12 rabî`a al Awal – 12 dnia trzeciego miesiąca rozpoczyna się dwudniowe święto z okazji urodzin proroka Mohammeda (El mouloud lub El mawlid en nabawi). Do tradycyjnych uroczystości należy procesja ze świecami.

1 mouharram – pierwszy dzień pierwszego miesiąca księżycowego, to święto Nowego Roku (sana el hijriya). U muzułmanów dzień nowego roku jest upamiętnieniem wyjścia Muhammada z Mekki do Medyny. Ten okres wędrówki, a raczej emigracji spowodowanej prześladowaniami, nazywany jest „hidżrą”.