Kolejne rozmowy między Marokiem i Ruchem Wyzwolenia Polisario o przyszłym statusie regionu Sahary Zachodniej nie doprowadziły do porozumienia.

Sahara Zachodnia | Pustynne krajobrazy
Sahara Zachodnia | Pustynne krajobrazy (by bobrayner)

„Obie strony odrzucały propozycje strony przeciwnej”, powiedział wysłannik ONZ, Christopher Ross, po trzydniowych negocjacjach na Long Island w stanie New York. Było to już ósme spotkanie w tej sprawie.

Maroko proponuje Saharze Zachodniej daleko idące uregulowania autonomiczne, podczas gdy Polisario domaga się referendum w sprawie niepodległości regionu. Na konferencji na Long Island obie strony szukały dróg, aby do procesu negocjacji przyciągnąć przedstawicieli ludności Sahary Zachodniej.

Następne nieformalne spotkanie jest planowane, według słów wysłannika ONZ, po Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych jesienią bieżącego roku.

Sahara Zachodnia | Demonstracja w Madrycie na rzecz wyzwolenia Zachodniej Sahary.
Sahara Zachodnia | Demonstracja w Madrycie na rzecz wyzwolenia Zachodniej Sahary. (by sahara)

Sahara Zachodnia to pustynny obszar (pustynia kamienista) leżący w północnej Afryce, graniczący z Algierią, Mauretanią i Marokiem (obecnie znajduje się pod jego okupacją). Maroko określa te rejony mianem „Prowincji Południowej”. Jest to obszar sporny, którego samodzielność lub przynależność do jakiegokolwiek państwa nie zostały jednoznacznie ustalone.

Główny spór toczy się między pomiędzy Saharyjską Arabską Republiką Demokratyczną (w jej rękach znajdują się wschodnie obszary omawianego terytorium) a Marokiem (obecnie kontrolującym większą część Sahary Zachodniej).

Front Polisario to wojskowo-polityczny ruch powstały w 1873 r. na rzecz walki o niepodległość Sahary Zachodniej.

Saharyjska Arabska Republika Demokratyczna nie jest w zasadzie uznawana na arenie międzynarodowej (podobno uznało ją około 40 krajów afrykańskich i latynoamerykańskich), natomiast ruch Polisario jest uznawany powszechnie za przedstawiciela narodu Sahrawi (rdzenni mieszkańcy Sahary Zachodniej) oraz partnera do rozmów.