Tereny dzisiejszego Maroka zostały zasiedlone przez plemiona Berberów ok. 2 tysiące lat p.n.e. Począwszy od XII w. p.n.e. Fenicjanie zaczęli zakładać na wybrzeżu swoje pierwsze placówki handlowe; wśród nich również Kartaginę na terenie dzisiejszej Tunezji.

Maroko | Kobieta z ludu Berberów
Maroko | Kobieta z ludu Berberów (by djrue)

W głębi lądu zaś ok. IV w. p.n.e. powstało królestwo Mauretanii, obejmujące swym zasięgiem wiele plemion berberyjskich.

Po zburzeniu Kartaginy w III wojnie punickiej w 146 roku p.n.e., zarówno placówki handlowe, jak i królestwo Mauretanii dostały się pod wpływ Rzymu. Rejon obecnego Maroka stał się protektoratem, a z czasem prowincją rzymską. Dla obrony przed żyjącymi w górach i na Saharze plemionami Berberów, zbudowali Rzymianie na południu wał graniczny – limes. Panowanie Rzymu trwało do roku 429, do czasu przybycia do Afryki Wandalów.

W VII wieku kraj został podbity przez arabów, a ludność poddana islamizacji i silnej arabizacji. Arabowie nazwali ten kraj „Maghreb”, co oznacza „zachód słońca”. Nazwa Al-Maghrib jest dzisiaj oficjalną nazwą Maroka.

W 711 r. zislamizowany Berber Tariq ibn Ziyad przedostał się przez cieśninę do Hiszpanii i  podbił państwo Gotów. Miejsce jego lądowania, „Skała Tariqa” (po arabsku: Jabal Tariq), czyli znany nam Gibraltar, nosi imię bohatera.

Maroko | Port przy marokańskim wybrzeżu Atlantyku
Maroko | Port przy marokańskim wybrzeżu Atlantyku (by thisisgeneric)

Kolejne wieki przyniosły Maroku burzliwe losy pod panowaniem wielu zmieniających się dynastii.

Od początku XVI wieku rozpoczęli Hiszpanie i Portugalczycy zajmować przyczółki na marokańskim wybrzeżu. Maroko zdołało jednak oprzeć się ekspansji Europejczyków, m.in. dzięki zwycięstwu nad Portugalczykami w 1578 r.

Przejęcie władzy w Maroku przez ród Alawitów, którzy zresztą rządzą do dzisiaj, doprowadziło do stabilizacji i wzmocnienia państwa.

Wiek XIX i XX to przegrane wojny z Francją i Hiszpanią, protektorat obcych państw, liczne powstania i zamieszki.

Dzisiejsze Maroko jest monarchią konstytucyjną, gdzie król jest głową państwa i duchowym przywódcą narodu.